Πολιτική επιστροφής προϊόντων/Ακύρωσης

Έχετε δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, χωρίς χρέωση και χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσετε την επιστροφή. Βαρύνεστε μόνο με το κόστος επιστροφής. Σε περίπτωση παραγγελίας με παραλαβή από το κατάστημα, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα εάν δεν έρθει εντός 10 ημερών.Τα προϊόντα προς επιστροφή οφείλουν να είναι στην αρχική τους κατάσταση, με άθικτες συσκευασίες.

Για να επιστρέψετε προϊόντα, ενημερώστε γραπτώς το κατάστημα, αναφέροντας την ημερομηνία/αριθμό της απόδειξης αγοράς & κωδικό παραγγελίας, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Σε περίπτωση αλεσμένων καφέδων, υπάρχει δικαίωμα επιστροφής/αλλαγής εάν δεν έχουν την σωστή και απαιτούμενη ροή. Η επιστροφή χρημάτων δεν είναι διαθέσιμη σε αυτή την περίπτωση.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από την αγορά (εκτός αλεσμένων καφέδων), σας επιστρέφεται το σύνολο του ποσού εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του καταστήματος. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Το κατάστημα δύναται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων έως την επιστροφή των προϊόντων ή την απόδειξη αποστολής τους.

Είστε υποχρεωμένοι να αποστείλετε ή να παραδώσετε τα προϊόντα στο κατάστημα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την δήλωση υπαναχώρησης. Θεωρείται ότι η προθεσμία τηρείται αν τα προϊόντα αποσταλούν πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.